EventsTop

.

EVENTO

WEEKEND JACKPOT 888

8个888,00 欧元的头奖
日常通过随机系统分配的头奖
11月5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27  日从19.00点到02.30点
11月7 – 14 – 21 – 28 日从16.00点到24.00点

 威尼斯赌场,由任何理将有权基于其本身毫无疑问的评估,甚至在活动期间,会暂停发售。